Tags : היגיינה

אלכוג'ל חוקי או לא חוקי

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מודיעה על כוונתה להטיל קנסות בסך כולל של 2.316 מיליון ₪ על 22 חברות שונות שעסקו בשיווק מוצרי ג'ל אלכוהול ונמצא כי הטעו את הציבור בשורה של נתונים ובהם אחוז האלכוהול במוצר, קיומו של רישיון משרד הבריאות למוצר ועוד מבצע האכיפה רחב ההיקף שערכה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נעשה […]המשך קריאה