10 מיליון שקל יועברו לקידום נושאי סביבה במערכת החינוך

 10 מיליון שקל יועברו לקידום נושאי סביבה במערכת החינוך

גינה ברמת גן. צילום המגזין רמת גן

המשרד להגנת הסביבה יעביר למשרד החינוך לשנת תשפ"א סכום של 10.7 מיליון שקל, לצורך קידום נושאי סביבה וקיימות במערכת החינוך.

התכנית הכוללת מספר מרכיבים:

השתלמויות בנושאי סביבה וקיימות למורים, למורות, לגננות ולגננים: המשרד להגנת הסביבה יתקצב באמצעות משרד החינוך השתלמויות לצוותים המקצועיים הכוללות סיור, ריכוז וליווי מקצועי לבתי הספר ולגני הילדים בבניית תכנית לימודים או תכנית עבודה שאותה יפעילו בהמשך. ההשתלמויות יתקיימו בבתי הספר ובגני ילדים בכל הארץ, מכל המגזרים.

צוות מקצועי ממשרד החינוך מוביל את המהלך להטמעת תוכני סביבה וקיימות במערכת החינוך בבתי הספר ובגני הילדים ומקדם יישום תכנים  בנושאי סביבה וקיימות בתוך פעילות מערכת החינוך.

הטמעת תוכני סביבה וקיימות בפעילות תנועות הנוער: פעילות משותפת עם מועצת תנועות הנוער ומינהל חברה ונוער להטמעת תוכני הקיימות בכל תנועות הנוער.

הטמעת תוכני סביבה וקיימות במערכות חינוך ביישובי פריפריה כלכלית וחברתית: תקצוב פעילות ממוקדת ביישובים בדירוג חברתי-כלכלי נמוך, בהתאם למדיניות המשרד באמצעות גורם מקצועי בתחום החינוך הסביבתי.

התכנית מתבססת על הנחיות של הוועדה לחינוך לפיתוח בר-קיימא של האו"ם, המדגישה את חשיבות הכשרת צוותי החינוך לעיסוק בנושאי סביבה, וכן את הצורך לבצע שיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך על-מנת לקדם את הנושא ולהוביל לכך שכמה שיותר תלמידים במערכת החינוך יחשפו לתכנים חשובים כמו משבר האקלים, חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים, זיהום אוויר, אחריות לניקיון במרחב הציבורי, מיחזור ומניעה במקור, צמצום צריכה ועוד.

 

0 Reviews

כתבות מומלצות